15 คนลับที่ทำงานใน ดููบอลสด

http://messiahyjcz172.xtgem.com/__________________________________________________________________________________________________________________%20________________________

บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นคนที่เสนอข้อตกลงที่ดีเยี่ยมที่สุดเป็น เสนอจำนวนเงินค่าแรงงานอย่างน้อย 510 ล้านบาท (ห้าร้อยสิบล้านบาทถ้วน) ต่อปี และได้จัดทำแบงก์ประกัน เงินจำนวนดังกล่าวมอบให้สโมสรฯในวันทำความตกลงด้วยแล้วโดยบริษัท