quạt mini usb xiaomi

https://www.sendspace.com/file/wh1gb0

1.4. Quạt bàn Mitsubishi D16-GS CY-RD – Cao cấp * tham số căn bản - Công suất: 46W - Điện áp: 220V – 50Hz - Trọng lượng: 5.8 kg - Kích thước: 58.5 x 34.5 x 49.5 cm - trục đường kính cánh quạt: 40